​​​​​​

Skip Navigation LinksVýuka

​​​​ÚVOD​ MATURITA SEMINÁŘ​ ODKAZY​​

​​​​

VÝUKA​

Čtyřleté

1. ročník 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 
 

Přehled témat učiva 4. letého studia  

 

Hardware 

Typy počítačů, základní sestava PC, 

Výstupní periférie 

Vstupní periférie 

Vstupně výstupní periférie 

CPU, princip činnosti součástí, digitální, analogové 

zpracování 

Paměti, význam pro PC, jednotky 

PC a zdraví, ergonomie pracoviště, RSI 

 

Software 

Programy, rozdělení, využití, fáze programování, druhy 

licencí, autorské právo 

Organizace dat na disku (adresáře, soubory) 

Antivirová ochrana, typy virů 

Windows, vývoj, GUI, popis plochy 

Nastavení uživatelského prostředí (plocha, pozadí, myš) 

Průzkumník 

Komprese dat 

Příslušenství (systémové nástroje, kreslení) 

Nápověda 

Procvičování práce s Windows 

 

Internet a jeho služby 

Internet (vznik, základní pojmy FTP, http, ISP, firewall, 

PTSN, ADSL, ISDN, netiketa) 

Internetové vyhledávače, prohlížeče a servery (MS Internet 

Explorer, Mozilla, Seznam, Google (vyhledávání informací), 

nastavení a změna dom. stránky, internetové adresy 

a nejznámější přípony) 

Procvičování práce s internetem a jeho využití (kopírování 

z Internetu, e-learning, nákupy on-line, on-line bankovnictví, 

teleworking) 

E-mail (MS Outlook expres, práce s poštou, přílohami 

a příznaky, vyhledávání zpráv obsahující daný text, digitální 

certifikát a podpis, spam, hoax) 

 

Textový editor 

Úvod do MS Word, popis plochy, Založení a ukládání 

dokumentu. Zobrazení dokumentu. Pohyb po dokumentu. 

Uspořádání oken dokumentů 

Vzhled stránky 

Automatické opravy. Kontrola pravopisu.Výběr textu, 

kopírování, přesouvání. 

Formátování písma. Kopírování formátu písma 

Formát odstavce – odsazení, zarovnání, řádkování, mezery 

před a za odstavcem, tok textu, kopírování formátu 

odstavce 

Ohraničení a stínování. Dělení slov. Vyhledávání, 

nahrazování 

Tabulátory 

Odrážky a číslování. 

Záhlaví a zápatí. Tisk 

Nabídka VLOŽIT – čísla stránek, konec, datum a čas, pole, 

symbol, soubor. 

Nabídka VLOŽIT –, objekt, vzorec, obrázek. 

Kreslení. 

Hromadná korespondence. 

 

 

Tabulkový kalkulátor 

MS Excel, popis plochy, základní pojmy 

Text, číslo, vzorec 

Úprava buňky, tabulky 

Vkládání funkcí 

Graf 

Tiskové sestavy 

Vytvoření tabulky podle zadání 

 

Prezentační programy 

MS PowerPoint, popis plochy, základní pojmy 

Vytváření snímků 

Animace snímků 

Vytvoření vlastní prezentace 

 

Textový editor – rozšíření 

Nastavení prostředí 

Formáty písma, styly 

Obsah, rejstřík 

Práce se šablonami 

 

Tabulkový kalkulátor - rozšíření 

Vkládání složitějších funkcí 

Použití posloupností 

Tiskové sestavy 

Vytvoření tabulky podle zadání 

Jednoduché databáze, práce s filtrem 

 

Databázové systémy 

Relační databáze, popis plochy, základní pojmy 

Vytvoření tabulky pomocí průvodce 

Úpravy vytvořené tabulky 

Vytvoření formuláře 

Vytvoření sestavy 

Vytvoření jednoduché personální databáze 

Samostatné vytváření relační databáze 

 

Grafický editor 

Obecné pojmy 

Vektorová grafika 

Pracovní prostředí, ovládání 

Křivky, geometrické tvary, text, tabulky 

Úpravy objektu, a efekty 

Import, export 

Práce se soubory, tisk 

 

Multimédia 

Multimediální soubory 

Přehrávače, konverze formátů 

Jednoduchá editace zvuku a videa 

 

Webové stránky 

Základy stránky v HTML 

Formátování písma a odstavců 

Tabulky 

Vkládání obrázků 

Hypertextové odkazy 

 

Programování 

Úvod do programování 

Algoritmizace 

Zápis algoritmu ​

 

Šest​ileté 

1. ročník 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

5. ročník 

6. ročník 

X ​


​Přehled témat učiva 6. letého studia  

 

Hardware 

Typy počítačů, základní sestava PC, 

Výstupní periférie 

Vstupní periférie 

Vstupně výstupní periférie 

CPU, princip činnosti součástí, digitální, analogové 

zpracování 

Paměti, význam pro PC, jednotky 

PC a zdraví, ergonomie pracoviště, RSI 

 

Software 

Programy, rozdělení, využití, fáze programování, druhy 

licencí, autorské právo 

Organizace dat na disku (adresáře, soubory) 

Antivirová ochrana, typy virů 

Windows, vývoj, GUI, popis plochy 

Nastavení uživatelského prostředí (plocha, pozadí, myš) 

Průzkumník 

Komprese dat 

Příslušenství (systémové nástroje, kreslení) 

Nápověda 

Procvičování práce s Windows 

 

Internet a jeho služby 

Internet (vznik, základní pojmy FTP, http, ISP, firewall, 

PTSN, ADSL, ISDN, netiketa) 

Internetové vyhledávače, prohlížeče a servery (MS Internet 

Explorer, Mozilla, Seznam, Google (vyhledávání informací), 

nastavení a změna dom. stránky, internetové adresy 

a nejznámější přípony) 

Procvičování práce s internetem a jeho využití (kopírování 

z Internetu, e-learning, nákupy on-line, on-line bankovnictví, 

teleworking) 

E-mail (MS Outlook expres, práce s poštou, přílohami 

a příznaky, vyhledávání zpráv obsahující daný text, digitální 

certifikát a podpis, spam, hoax) 

 

Textový editor 

Úvod do MS Word, popis plochy, Založení a ukládání 

dokumentu. Zobrazení dokumentu. Pohyb po dokumentu. 

Uspořádání oken dokumentů 

Vzhled stránky 

Automatické opravy. Kontrola pravopisu.Výběr textu, 

kopírování, přesouvání. 

Formátování písma. Kopírování formátu písma 

Formát odstavce – odsazení, zarovnání, řádkování, mezery 

před a za odstavcem, tok textu, kopírování formátu 

odstavce 

Ohraničení a stínování. Dělení slov. Vyhledávání, 

nahrazování 

Tabulátory 

Odrážky a číslování. 

Záhlaví a zápatí. Tisk 

Nabídka VLOŽIT – čísla stránek, konec, datum a čas, pole, 

symbol, soubor. 

Nabídka VLOŽIT –, objekt, vzorec, obrázek. 

Kreslení. 

Hromadná korespondence. 

 

 

Tabulkový kalkulátor 

MS Excel, popis plochy, základní pojmy 

Text, číslo, vzorec 

Úprava buňky, tabulky 

Vkládání funkcí 

Graf 

Tiskové sestavy 

Vytvoření tabulky podle zadání 

 

Prezentační programy 

MS PowerPoint, popis plochy, základní pojmy 

Vytváření snímků 

Animace snímků 

Vytvoření vlastní prezentace 

 

Opakování 1. a 2.ročnik 

Informatika, hardware, software 

Informační sítě, digitální technologie a jejich využití v praxi 

Údržba a ochrana dat 

Ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT 

Internet - služby internetu 

Informace - terminologie, informační zdroje, procesy, 

systémy 

Sdílení informací - diskuzní skupiny, e-konference, elearning 

Informační etika, legislativa, autorská práva 

 

Textový editor – rozšíření 

Nastavení prostředí 

Formáty písma, styly 

Obsah, rejstřík 

Práce se šablonami 

 

Tabulkový kalkulátor - rozšíření 

Vkládání složitějších funkcí 

Použití posloupností 

Tiskové sestavy 

Vytvoření tabulky podle zadání 

Jednoduché databáze, práce s filtrem 

 

Databázové systémy 

Relační databáze, popis plochy, základní pojmy 

Vytvoření tabulky pomocí průvodce 

Úpravy vytvořené tabulky 

Vytvoření formuláře 

Vytvoření sestavy 

Vytvoření jednoduché personální databáze 

Samostatné vytváření relační databáze 

 

Grafický editor 

Obecné pojmy 

Vektorová grafika 

Pracovní prostředí, ovládání 

Křivky, geometrické tvary, text, tabulky 

Úpravy objektu, a efekty 

Import, export 

Práce se soubory, tisk 

 

Multimédia 

Multimediální soubory 

Přehrávače, konverze formátů 

Jednoduchá editace zvuku a videa 

 

Webové stránky 

Základy stránky v HTML 

Formátování písma a odstavců 

Tabulky 

Vkládání obrázků 

Hypertextové odkazy 

 

Programování 

Úvod do programování 

Algoritmizace 

Zápis algoritmu​